Czemu hurtownie danych?

Integracja

Integrujemy dane z różnych systemów źródłowych i przechowujemy je w sposób umożliwiający homogeniczny dostęp.

Szybkość

Optymalizujemy czas zasilenia hurtowni oraz zapytań i raportów z hurtowni.

Kompletność

Budujemy kompletne rozwiązania pod konkretne problemy i wymagania. Budujemy data marty dla zestawów raportów.

Elastyczność

Proponujemy hurtownie, małe bazy danych lub raporty bezpośrednio z systemów źródłowych.