Bazy i hurtownie

Pasjonujemy się wydobywaniem danych z różnych systemów źródłowych, ich transformacją i porządkowaniem. Wrzucamy je do wcześniej przygotowanych struktur, przetwarzamy i dostarczamy przekrojowe raporty dla wszystkich departamentów. Mówimy, że dostarczamy jedną wersję prawdy, uzgadniając dane pomiędzy różnymi częściami organizacji.

Bardziej na poważnie, specjalizujemy się w hurtowniach dla instytucji finansowych. Wspieramy cały proces tworzenia i zasilenia bazy danych, a także jej późniejszej pielęgnacji. W zależności do wymagań wspieramy następujące procesy:

- analiza systemów źródłowych, analiza zgromadzonych tam danych

- projektowanie i wykonanie ekstraktu danych

- projektowanie i wykonanie struktury danych, począwszy od baz wspomagających importowanie, kończąc na data martach oraz kostkach

- zapewnienie pełnej historyzacji danych

- wykonanie zasilenia baz danych (np. SSIS)

- rekonsyliacja i uzgodnienie danych pochodzących z różnych systemów źródłowych

- tworzenie raportów zarówno ze struktur hurtowni jak również bezpośrednio z innych systemów

- interface'y do innych systemów

W zależności od wymagań tworzymy całą hurtownię danych i jej zasilenie od podstaw lub też wykonujemy każdy z wyżej wymienionych elementów oddzielnie. Dzięki elastycznemu podejściu możemy włączyć się w proces tworzenia, modyfikacji i pielęgnacji baz i hurtowni w dowolnym momencie. NAsze doświadczenie pozwala nam szybko zorientować się w istniejących strukturach danych i je uzupełnić, zmodyfikować lub wykonywać raporty.


Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasze rozwiązania.


Korzyści z hurtowni> width = 600

Korzyści z dużych baz: przekrojowe raporty, uzgodnione dane.

Bazy, hurtownie, raporty

Integracja

Dzięki zintegrowanych i uzgodnionych danych pochodzących z różnych systemów każda część firmy bazuje na tych samych wartościach.

Dużo i szybko

Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu i agregacji danych nawet skomplikowane raporty mogą wykonać się błyskawicznie.

Wspólne raportowanie

Przekrojowe raportowanie w firmie, oddziałach, spółkach zależnych.

Benchmarking

Łatwe porównania do rynku, do konkurencji oraz do siebie.