Blog

3 zalety tworzenia zindywidualizowanych raportów

Tworzenie zindywidualizowanych raportów stało się istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem na każdym etapie jego rozwoju. W dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do informacji jest coraz większy, a konkurencja na rynku nieustannie się zwiększa, wykorzystanie danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych jest kluczem do sukcesu. 

Jak na sposób raportowania wpływa norma IFRS17?

Nowa międzynarodowa norma sprawozdawczości finansowej, IFRS17, zmienia sposób raportowania i analizowania wyników działalności firm ubezpieczeniowych na całym świecie.

Czym jest monitorowanie bazy danych?

Monitorowanie baz danych to proces, który obejmuje śledzenie i analizowanie wydajności baz danych. Jest to technologia niezbędna dla każdej organizacji, która opiera się na bazach danych w celu przechowywania i zarządzania danymi. Monitorowanie baz danych pozwala organizacjom zidentyfikować potencj...

Jakie podmioty objęte są normą IFRS17?

MSSF17 to nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej, który zastępuje poprzedni standard, MSSF4, i ma na celu zapewnienie dokładniejszej sprawozdawczości finansowej dla zakładów ubezpieczeń. Jakie jednostki muszą dostosować się do nowych regulacji? Temat ten omawiamy w naszym artykule....

3 filary zarządzania ryzykiem finansowym

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka. Jednym z  głównych aspektów jest ryzyko finansowe. Co zrobić, by go zmniejszyć? I jakie są trzy główne filary zarządzania ryzykiem finansowym?