IFRS 17

Nasza firma oferuje aplikację finansową IFRS 17. Jest to nowy standard rachunkowości ubezpieczeniowej, który został wprowadzony w celu unifikacji i usprawnienia raportowania finansowego w branży ubezpieczeniowej. Standard ten obejmuje wiele obszarów, takich jak klasyfikacja kontraktów, rozpoznawanie przychodów i kosztów oraz prezentację informacji finansowych. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 17 (MSSF 17) ma znaczący wpływ na procesy biznesowe w firmach ubezpieczeniowych. Spółki muszą dostosować swoje istniejące systemy i procesy do nowych wymogów określonych przez MSSF17. Może się to wiązać z wprowadzeniem zmian w istniejących systemach oprogramowania lub opracowaniem nowych.

Jak wdrożyć IFRS 17

Aby firma ubezpieczeniowa mogła z powodzeniem wdrożyć IFRS 17, powinna podjąć kilka kroków. Należy:

  • ocenić swoje obecne systemy i procesy w celu zidentyfikowania obszarów, w których należy dokonać zmian, aby spełnić wymogi nowego standardu;
  • opracować plan wdrożenia, który przedstawi sposób przejścia z obecnego systemu na taki, który będzie zgodny z MSSF17;
  • upewnić się, że ich pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie nowego standardu, aby mogli go prawidłowo wdrożyć.
  • dokonać przeglądu swoich kontroli wewnętrznych w celu zapewnienia, że są one wystarczające w świetle nowych wymogów określonych przez MSSF17.

Korzyści z wprowadzenia IFRS 17

Z wdrożeniem IFRS 17 wiąże się szereg korzyści. Nowy standard pomaga zwiększyć przejrzystość sprawozdawczości finansowej w branży ubezpieczeniowej poprzez bardziej szczegółowe ujawnianie informacji o wynikach firmy. Dodatkowo poprawia on spójność pomiędzy różnymi rodzajami umów poprzez wymaganie podobnych podejść dla każdego rodzaju umowy. Wreszcie, pomoże zmniejszyć koszty związane z raportowaniem finansowym poprzez usprawnienie procesów i poprawę efektywności.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami