Basel III - raportowanie

Do tworzenia raportów dotyczących luki płynności, LCR oraz NSFR w ujęciu dziennym oraz miesięcznym stworzyliśmy system raportowy Xares Tools. Podczas wdrożenia udostępnimy Państwu zarówno definicje raportów LCR template C51.00, C52.00, C53.00, C54.00, dla raportów NSFR template C60.00 oraz C61.00, jak i raport Liquidity Gap. Wykonujemy zasilenia odpowiednimi danymi z systemów źródłowych lub hurtownianych, tak aby raporty zawierały kompletne dane nie tylko w raportowaniu na koniec miesiąca, ale również w raportowaniu codziennym.

Dlaczego warto stosować system raportowy Basel III?

aplikacja do wyliczania ESP

ELASTYCZNOŚĆ

Użytkownik może dowolnie definiować i zmieniać niezbędne mu raporty.

aplikacja do wyliczania ESP

SZYBKOŚĆ

Dzięki wcześniejszemu zagregowaniu danych raport wykonuje się bardzo szybko.

aplikacja do wyliczania ESP

GOTOWE SZABLONY

Wraz z wdrożeniem dostarczamy gotowe szablony raportów Luka Płynności, LCR i NSFR.

aplikacja do wyliczania ESP

HISTORIA

Raporty mogą być wykonywane na dowolny dzień w historii.

Proponujemy również zbudowanie odrębnej struktury danych (data martu) na potrzeby raportowania BASEL III. Struktura taka pozwala na szybkie generowanie odpowiednich raportów. Co ważne, nasze wdrożenie zawiera moduł korekt, dzięki któremu możliwe jest w pełni audytowalne korygowanie pewnych danych wejściowych w określonym czasie, w przypadku, jeśli w systemach źródłowych ich nie ma lub są błędnie wprowadzone.


Aplikacja Xares Tools wpisuje się w cały zestaw naszych aplikacji finansowych oraz rozwiązań bazodanowych.Jak wygląda tworzenie raportów w Xares Tools?

Xares Tools umożliwia tworzenie właściwie dowolnych tabelarycznych raportów, w tym raportów niezbędnych do BASEL III. Użytkownik może zdefiniować dowolne kolumny i wiersze raportu, w tym sumaryczne, a następnie dla każdego pola przypisać wartości jakie powinny być widoczne w tym miejscu. Poniższy rysunek przedstawia główny ekran mapowania raportu. Liczby w komórkach określają ilość kont spełniających warunki filtrowania dla tego pola.


mapa

Ekran główny mapowania raportów (liczby przedstawiają ilość składowych spełniających zdefiniowany warunek dla pola).Samo mapowanie odbywa się w taki sam sposób jak mapowanie w Xaresie składowych miar płynności, poprzez zdefiniowanie filtrów. Narzędzie umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości źródeł danych, a w każdym ze źródeł do pięciu poziomów agregacji plus dodatkowo znak (DT/CR). Dla każdego filtru dodawane są wagi (maksymalnie do trzech wag) oraz znak z jakim wynik ma wchodzić do danej komórki (wartość absolutna, znak taki jak w źródle, znak odwrotny niż w źródle). Każde mapowanie ostemplowane jest datą ważności, oznacza to w praktyce, że możliwe jest przeliczenie raportu na dowolny moment w czasie z wykorzystaniem obowiązującego wtedy mapowania.


mapa

Mapowanie konkretnego raportu - kolumny i wiesze.mapa

Mapowanie pojedynczego pola, widoczne są definicje filtrów dla danego zakresu danych dla pola.Zasilanie struktury Xares Tools

Gotowy raport wymaga jeszcze zasilenia struktury Xares Tools odpowiednimi danymi z systemów źródłowych w taki sposób, aby definicje mapowania mogły odpowiednie dane zagregować do danej komórki. Wychodzimy z założenia, że im bardziej atomowe dane, tym ewentualne tworzenie podobnych raportów jest prostsze, z drugiej strony dane za bardzo szczegółowe mogą spowodować dłuższe czasy przeliczeń raportów. Przykładowo dla okresów raportowych przyjęliśmy najbardziej szczegółowy podział, który w każdym raporcie może być dowolnie agregowany.

Wynikiem zdefiniowania raportu oraz zasilenia danymi jest gotowy raport w Reporting Services. Co ważne, można go wywołać na dowolny dzień.

Jeśli zainteresowała Państwa omawiana oferta, zapraszamy do kontaktu. Chętnie zaprezentujemy szczegóły dotyczące naszego nowego produktu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami