Nowa międzynarodowa norma sprawozdawczości finansowej, IFRS17, zmienia sposób raportowania i analizowania wyników działalności firm ubezpieczeniowych na całym świecie.

Nowe oblicze sprawozdawczości finansowej: norma IFRS 17 i jej założenia

Norma IFRS17 (Międzynarodowa Norma Sprawozdawczości Finansowej nr 17) to zbiór przepisów regulujących sposób prezentowania wyników finansowych firm ubezpieczeniowych. Wprowadzenie tej normy ma na celu ujednolicenie i usprawnienie procesów rachunkowości, kontrolingu oraz technicznego zarządzania ryzykiem. Głównymi założeniami IFRS17 są lepsza widoczność i komunikacja danych finansowych oraz ułatwienie kontroli wyników zarówno dla inwestorów, jak i zarządzających firmami ubezpieczeniowymi.

Jednym z kluczowych elementów IFRS17 jest wprowadzenie Building Block Approach, BBA, który pozwala mierzyć wartość szeregu kontraktów za pomocą jednolitego modelu. BBA bierze pod uwagę takie czynniki, jak przyszłe dochody ze składek, ryzyko produkcyjne oraz ryzyko finansowe związane z płynnością zakładu ubezpieczeń.

IFRS17: jak norma wpływa na sposób raportowania?

Wprowadzenie IFRS17 wpłynęło na sposób raportowania firm ubezpieczeniowych w kilku kluczowych obszarach.

Po pierwsze, poprawie uległa porównywalność wyników przedsiębiorstw, co pozwoliło inwestorom lepiej ocenić ich efektywność oraz wydajność. Po drugie, firma staje się bardziej transparentna dzięki objęciu wszystkich swoich działalności jednym zestawem reguł rachunkowości, również tych prowadzonych w różnych jurysdykcjach czy walutach. Po trzecie, rodzaj zaprezentowanych informacji zmienia się z opisowego na szczegółowy, będąc w stanie przedstawić rzeczywisty wpływ działań biznesowych na wyniki finansowe.

Previous Post Next Post