Zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych jest ważnym działaniem w wielu przedsiębiorstwach. Dzięki temu można podejmować decyzje związane z dalszym rozwojem firmy. Danych często jest bardzo dużo, w związku z czym potrzebne są specjalnie opracowane systemy do ich obróbki i analizy. Służą do tego m.in. bazy danych oraz architektura hurtowni danych.

Czym są bazy danych?

Baza danych jest zorganizowanym zbiorem informacji, które są usystematyzowane. Często przechowywane są w formie elektronicznej. Potrzebny jest również system zarządzania bazami danych. Dane, których zazwyczaj jest bardzo dużo, przechowywane są w tabelach, dzięki czemu łatwiej jest je analizować. Jest to tak skonstruowane, żeby wielu użytkowników mogło równocześnie z nich korzystać w bezpieczny sposób. Poza bezpieczeństwem i dostępnością ważna jest również integralność danych. Mając to na uwadze, można wybrać odpowiednią hurtownię danych z dobrze skonstruowaną architekturą hurtowni danych. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu tego typu rozwiązań. Co więcej, pomagamy również w ich obsłudze.

Architektura hurtowni danych

Hurtownia danych jest rodzajem systemu informatycznego służącego do odczytu zebranych danych. Przechowywane tam informacje zbierane są z wielu źródeł, również innych baz danych. Natomiast architektura hurtowni danych złożona jest z takich elementów jak:

  • źródła danych - mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne,
  • narzędzi ETL (ang. Extract, Transform and Load), które są niezbędne przy procesie pozyskiwania danych,
  • Serwer Hurtowni Danych stanowiący pamięć fizyczną,
  • kostki OLAP (ang. Online Analytical Processing) – analityczne przetwarzanie danych,
  • narzędzia raportowania.

Wszystko to umożliwia konstruowanie zapytań, których wyniki pomagają określać zależności, wzorce lub trendy.

Next Post