NAŠE APLIKACE

Náš software je většinou vyvíjen pro finanční instituce. Specializujeme se na vývoj databázových aplikací, včetně datových skladů a úložišť. Datové sklady se vyvíjejí od návrhu struktury přes ETL, integraci dat až po zprávy pro uživatele. Naším cílem je eliminovat různé „verze pravdy“ a zajistit konzistentní podávání zpráv v celé organizaci.

aplikacja do wyliczania ESP

GrayBoxEIR
Efektivní úroková sazba

Flexibilní modul pro oceňování pohledávek a závazků vypočtený podle efektivní úrokové míry (EIR). Výsledkem těchto výpočtů je soubor účtování za účelem úpravy hodnoty EIR a souhrn nevypořádané částky úpravy pro účely vykazování. Řešení zahrnuje moduly pro import, přepočet a úpravy a také širokou škálu zpráv dostupných z rozhraní.

aplikacja do wyliczania ESP

Xares
Řízení odpovědnosti

Podpora front-office a mid-office, pokud jde o správu produktů, jako jsou půjčky, úvěrové linky, vklady a deriváty (FX Swap / Forward, IRS), jakož i dluhopisy, záruky a cenné papíry. Xares také podporuje Back Office tím, že počítá metriky likvidity, dohlíží na rezervy a umožňuje stabilní zavedení a monitorování aktiv.

aplikacja do wyliczania ESP

BASEL III
Data Mining

Nabízíme řešení, která pomáhají snadno definovat výkazy likvidity, LCR, NSFR a další, poskytnutím vhodného zdroje dat a výpočtů pro výkazy, jak to vyžaduje Basel III pro měsíční i denní souhrny.

aplikacja do wyliczania ESP

DATA MINING
Databáze a sklady

Navrhujeme, implementujeme a spravujeme datové sklady. Od ETL přes datové struktury až po vytváření sestav. Pokud nechcete sklad, můžeme nabídnout komplexní reporty přímo ze zdrojových systémů.

aplikacja do wyliczania ESP

Black Box
Podpora rozpočtu

Předpovídání a řízení rozpočtu. Budoucí toky odhadujeme na základě historických údajů a poskytnutých parametrů.

Bazy i hurtownie danych od podstaw: projekt, struktura, Datové sklady vytváříme od návrhu struktury dat přes ETL, dodávky dat až po uživatelské reporty. Naším cílem je odstranění různých verzí pravdy a dosažení konzistentního reportování zahrnujícího celou organizaci.
Opírajíce se o data dodaná ze zdrojových systémů, datových archivů nebo datových skladů, navrhujeme flexibilní modul určený k výpočtu ocenění pohledávek a závazků získanému na základě efektivní úrokové sazby (Efective Interest Rate). Výsledným výstupem našich výpočtů je seznam opravných dokladů k zaúčtování ESP a seznam nezaúčtované částky opravných dokladů k reportování. Oceňování založené na efektivní úrokové sazbě jsou povinny používat jednak subjekty, které postupují podle mezinárodních účetních standardů, a jednak subjekty, které postupují podle polských účetních zásad.


Vytváříme programové vybavení, které se nejen opírá o zdrojové systémy, z nichž pocházejí zpracovávaná data, ale rovněž vytváříme naše vlastní zdroje dat, jako například XARES – systém pro správu pasiv. Systém Xares obsluhuje Front-Office a MId-Office v oblasti správy takových produktů, jakými jsou půjčky, úvěrové linky, depozita (kauce) a odvozené instrumenty FX Swap / Forward, IRS a rovněž obligace (emise a nákup na sekundárním trhu), garance, cenné papíry. Xares podporuje rovněž Back Office tím, že vypočítává míru likvidity, dohlíží na rezervy, umožňuje zadávání a monitorování prognóz dlouhodobých zdrojů. Xares má rozhraní pro webové stránky nabízející aktuální kurzy a úrokové sazby. Jiným naším operačním systémem je ANDVARI – systém pro správu prodejních provizí a jejich vyplácení.


Tajemný Black Box – systém k forecastingu rozpočtu umožňuje provádět analýzu průběžné výroby a jejího vlivu na budoucí toky a rovněž na základě historických dat a zadaných parametrů prognózuje budoucí toky, když bere v úvahu různé vnější faktory (např. náklady financování). První konverze poukazují na více než 95% přesnost prognóz. Black Box je v této chvíli celou dobu ve vývoji, přizpůsobován a optimalizován.


Na základě datových archivů datových skladů či jiných databází vytváříme průřezové reporty přizpůsobené individuálním požadavkům organizace. Aby bylo možné vytvořit dobrý report, včetně takových reportů, jako např. mezera krytí, LCR, NFSR, není nutný rozsáhlý datový sklad, ačkoliv je velmi nápomocný. Nezbytné informace je možné získat z dostupných zdrojových systémů, odpovídajícím způsobem je zpracovat a prezentovat. Příkladem takovéhoto instrumentu je Xares Tools.


Naším černým koněm se stávají mobilní aplikace a jejich využití jako instrumenty určené k podpoře řízení firem. Podle našeho názoru spojení znalostí dané organizace, např. ve formě souhrnných informací o prodeji, s mobilní infrastrukturou umožňuje bleskovou výměnu informací a flexibilní reakci na události. Aktuálně pracujeme na koncepci aplikace, přinášející přidanou hodnotu pro řízení organizace.

Máte zájem o naši nabídku?

Bez ohledu na to, zda se jedná o rozsáhlou aplikaci podporující finanční správu, datový sklad nebo jednoduchou zprávu - uděláme to efektivně a efektivně!

Chcete to udělat rychle a dobře, udělejte to s námi!

Kontaktujte nás