BLACKBOX – PODPORA PRO ROZPOČTOVÁNÍ

Forecasting rozpočtu a dohled nad jeho realizací. Na základě historických dat a zadaných paramentů provádíme odhady budoucích toků.

PROČ BLACKBOX?

aplikacja do wyliczania ESP

ČERNÁ SKŘÍŇKA

Přepočítat historická data, data prognózy v budoucnu.

aplikacja do wyliczania ESP

PARAMETRIZACE

Velké množství možností pro nastavení převodu.

aplikacja do wyliczania ESP

PŘESNOST

Díky analýze historických dat a předpovědí získáváme přesné údaje o budoucích rozpočtech.

aplikacja do wyliczania ESP

ZPRÁVY

Zprávy s výsledky výpočtů, dohled nad plněním rozpočtu, rozpočtování za rok a jeho části.

Systém Black Box je systém umožňující tvorbu rozpočtových prognóz a dohled nad výkonem, zejména umožňuje:


  • Tvorbu mnohaúrovňových rozpočtových scénářů
  • Tvorbu prognóz
  • Verifikaci plněného rozpočtu / aktualizace
  • Tvorbu simulací rozpočtu
  • Porovnávání scénářů rozpočtů na libovolné úrovni podrobnosti a období
  • Výsledný účet, P&L, NPV atd.
  • Prognózování proměnných a parametrů na základě historických dat
  • Definování proměnných na každé úrovni rozpočtu

Práce systému se opírá o analýzu historických dat a o tvorbu prognóz na základě zadaných parametrů. Práce systému je dvoustupňová:


1. testování současné výroby a provedení výpočtů na základě toků v budoucnu (run off), například se jedná o analýzu aktuálně poskytnutých úvěrů a analýzu jejich splácení na základě průběžných harmonogramů se zahrnutím prodlevy ve splácení a koeficientu nesplácení


2. tvorba budoucí výroby a predikce toků na základě historických dat a zadaných parametrů. S odvoláním na příklad uvedený v bodě 1 odhadujeme počet nově poskytnutých úvěrů v různých produktových skupinách a jejich harmonogramy (předpokládaný budoucí run off). Navíc do výpočtů zahrnujeme moduly spojené s rizikem, moduly funding (forecast nákladů na financování), moduly accounting.


První testy vykázaly shodu našeho prognózování na úrovni 98 % při odpovídající parametrizaci systému


Kontaktujte nás, rádi vám představíme náš nový produkt.

Máte zájem o naši nabídku?

Bez ohledu na to, zda se jedná o rozsáhlou aplikaci podporující finanční správu, datový sklad nebo jednoduchou zprávu - uděláme to efektivně a efektivně!

Chcete to udělat rychle a dobře, udělejte to s námi!

Kontaktujte nás