Basel III – reportování

Máme řešení pro jednoduché definování reportů, takových jako mezera krytí, lcr, nsfr, provádíme odpovídající dodávání dat a výpočty nezbytné pro reportování v souladu s požadavky basel iii, a to současně jak v měsičních sestavách, tak i v denních.

PROČ Basel III

aplikacja do wyliczania ESP

FLEXIBILITA

Uživatel může libovolně definovat a měnit potřebné zprávy.

aplikacja do wyliczania ESP

RYCHLOST

Díky dřívější agregaci dat se zpráva provádí velmi rychle.

aplikacja do wyliczania ESP

PŘIPRAVENÉ ŠABLONY

Spolu s implementací poskytujeme připravené šablony likvidní mezery, šablony LCR a NSFR.

aplikacja do wyliczania ESP

DĚJINY

Zprávy lze vytvářet za kterýkoli den v historii.

Pro vytváření reportů týkajících se mezery krytí, LCR a NSFR na denní a měsíční bázi jsme vytvořili systém pro definování reportů Xares Tools. V průběhu implementace vám zpřístupníme definice reportů LCR template C51.00, C52.00, C53.00, C54.00, pro reporty NSFR template C60.00 a C61.00, jakož i report Liquidity Gap. Poskytujeme odpovídající data ze zdrojových systémů nebo datových skladů tak, aby reporty obsahovaly kompletní data jednak při reportování na konci měsíce a jednak i při denním reportingu. Nabízíme vám rovněž zhotovení samostatné struktury dat (data martu) pro účely reportování BASEL III. Takováto struktura umožňuje rychlé generování odpovídajících reportů, kromě toho naše implementace obsahuje modul pro korekci, díky němuž lze provádět plně auditovatelné korekce určitých vstupních dat ve stanoveném období v případě, že ve zdrojových systémech nejsou nebo jsou chybně načtena.


Aplikace Xares Tools je součástí celého souboru naších finančních aplikací a databázových řešeníTvorba reportů

Xares Tools umožňuje tvorbu libovolných tabulkových reportů, včetně reportů nezbytných pro BASEL III. Uživatel může nadefinovat libovolné sloupce a řádky reportu, včetně i součtových, a následně pak pro každé pole zapsat hodnoty, které budou v tomto měsíci zviditelněny. Níže uvedený obrázek představuje hlavní obrazovku mapování reportu, čísla v buňkách znamenají počet účtů, které splňují podmínky pro filtrování pro toto pole.


mapa

Domovská obrazovka mapování sestavy (čísla představují počet komponent splňujících definovanou podmínku pro pole).Samotné mapování je prováděno stejným způsobem jako mapování v Xaresie složek likvidity, a to definováním filtrů. Xares Tools umožňuje podobným způsobem nadefinovat libovolné množství zdrojů dat a v každém z těchto zdrojů až pět úrovní agregace plus navíc znak (DT/CR). Pro každý filtr jsou dodávány váhy (maximálně tři váhy) a znaménko, s jakým má výsledek vstupovat do dané buňky (absolutní hodnota, znaménko stejné jako ve zdroji, opačné znaménko, než je ve zdroji). Každé mapování je označeno termínem platnosti, což v praxi znamená, že je možná konverze hodnot likvidity k libovolnému časovému období s využitím mapování, které v tomto období bylo v platnosti.


mapa

Mapování konkrétních sestav - sloupce a řádky.mapa

Mapování jednoho pole můžete vidět definice filtrů pro daný rozsah dat pro pole.zdrojových systémů takovým způsobem, aby definice mapování mohly odpovídající data agregovat do jedné buňky. Vycházíme z předpokladu, že čím více podrobná data, tím je případná tvorba reportů lehčí, na druhé straně příliš podrobná data mohou způsobit prodloužení doby pro výpočet reportů. Například pro reportovaná období jsme přijali nejvíce podrobné dělení, které může být v každém z reportů libovolně agregováno.


Výsledkem nadefinování reportu a dodávky dat je hotový report v Reporting Services. Report lze vyvolat pro libovolný den.Kontaktujte nás, rádi vám představíme náš nový produkt.

Máte zájem o naši nabídku?

Bez ohledu na to, zda se jedná o rozsáhlou aplikaci podporující finanční správu, datový sklad nebo jednoduchou zprávu - uděláme to efektivně a efektivně!

Chcete to udělat rychle a dobře, udělejte to s námi!

Kontaktujte nás