Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka. Jednym z  głównych aspektów jest ryzyko finansowe. Co zrobić, by go zmniejszyć? I jakie są trzy główne filary zarządzania ryzykiem finansowym?

Na czym polega zarządzanie ryzykiem finansowym?

Zarządzanie ryzykiem finansowym to tak naprawdę zarządzanie płynnością finansową, czyli wszystkie decyzje podejmowane przez osoby na różnych szczeblach. Ich celem jest przewidzenie, a następnie ograniczenie ryzyka, a co za tym idzie ochrona firmy przed negatywnymi skutkami różnych zdarzeń.

Można powiedzieć, że zarządzanie ryzykiem finansowym przebiega na dwóch głównych płaszczyznach. Pierwsza to nawiązywanie współpracy z wiarygodnymi partnerami, którzy mają stabilną pozycję na rynku. Druga płaszczyzna to właściwe kierowanie własną sytuacją finansową.

Filary zarządzania ryzykiem finansowym

Jakie są najważniejsze filary zarządzania ryzykiem finansowym? Pierwszy z nich to tzw. modelowanie ryzyka, czyli przewidywanie tego, jak może rozwinąć się aktualna sytuacja. Pod uwagę należy wziąć zarówno skutki decyzji podejmowanych przez firmę, jak i skutki zdarzeń zewnętrznych. Aby dokonać właściwej oceny sytuacji, wykorzystywane są takie metody, jak analiza odchyleń cen, analiza odchyleń stóp zwrotu, analiza poziomu bezpieczeństwa, analiza poziomu aspiracji.

Drugim filarem jest dopasowanie procesów do wyników modelowania ryzyka. Chodzi tu zarówno o tworzenie nowych form działania, jak i o optymalizację rozwiązań wykorzystywanych do tej pory.

Trzecim filarem zarządzania ryzykiem finansowym, który zyskuje w ostatnich latach dużą popularność, jest wdrażanie nowoczesnych systemów. Są one realnym wsparciem dla przedsiębiorstw i pozwalają na szybką ocenę sytuacji, a następnie na zmianę sposobu działania.

Previous Post Next Post