ANDVARI - zarządzanie prowizjami

Andvari jest według mitologii nordyckiej synem Oinna, karłem, który pod postacią szczupaka zamieszkiwał wodospad Andwarafos i strzegł ukrytego złota. Nadaliśmy taką nazwę naszemy systemowi zarządzania prowizjami, bo wypłacane prowizje są skarbem dla organizacji i konieczne jest odpowiednie ich nadzorowanie. Dzięki systemowi Andvari Loki nie ukradnie pilnowanego skarbu.

Andvari jest systemem, który zarządza sprzedawcami i umowami ze sprzedawcami wynagradzanymi prowizyjnie. System importuje dane prowizyjne z systemów operacyjnych, agreguje je z poziomu poszczególnych kontraktów do poziomu sprzedawcy, grupy sprzedawców, regionu i dyrektora zarządzającego regionem.

Andvari umożliwia okresowe (np. comiesięczne) akceptowanie prowizji do wypłaty i jej automatyczne zaksięgowanie, a także automatyczne raportowanie i bieżący podgląd naliczonych prowizji dla wszystkich zainteresowanych stron: księgowość, sprzedaż, dyrektorzy regionalni, sprzedawcy. W związku z tym system składa się z dwóch części:

1. Moduł zarządzania sprzedawcami i ich prowizjami – moduł dostępny dla pracowników centrali organizacji, gdzie pokazane są wszystkie prowizje sprzedawców, istnieje możliwość ich akceptacji lub wstrzymania płatności, generowania księgowań i PITów

2. Moduł sprzedawcy – dostępny dla sprzedawców i dyrektorów regionalnych zawierający dane dla konkretnego regionu lub sprzedawcy. Każdy ze sprzedawców ma bieżący podgląd swoich prowizji już naliczonych i do naliczenia (np. za kontrakty, które jeszcze nie zostały zaksięgowane), jako opcja moduł udostępnia również benchamarking, pozwalający na pokazanie wydajności danego sprzedawcy w porównaniu ze średnią wszystkich sprzedawców. Moduł ten umożliwia również aktualizację danych.

Na koniec roku Andvari automatycznie generuje PITy dla każdego ze sprzedawców w postaci PDF i elektronicznie wysyła w imieniu pracodawcy deklaracje do Urzędu Skarbowego.

Podobnie jak Xares system Andvari jest aplikacją webową (ale stworzony w technologii Angular) dostępną przez przeglądarkę zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasz produkt.

Więcej ...


Szczegółowa funkcjonalność systemu Andvari:


1. zarządzanie sprzedawcami

a. Utrzymywanie bieżącej bazy sprzedawców (baza zawiera sprzedawcy , dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia PIT i wykonania przelewów prowizji, przypisanie do dealera, regionu, szefa regionu)
b. Raportowanie danych niepełnych / niepoprawnych / nieaktywnych sprzedawców

2. zarządzanie prowizjami

a. Codzienny lub w czasie realnym import danych dotyczących prowizji
b. Zarządzanie prowizjami, czyli weryfikacja naliczonych prowizji, wstrzymywanie prowizji
c. Raportowanie wszystkich wstrzymanych prowizji
d. Możliwość uzupełniania prowizji o korekty
e. Definiowanie konkursów oraz zarządzanie konkursami (zapisy sprzedawców do konkursu i zarządzanie nimi)
f. Miesięczne wyliczenie należnego podatku / ZUS i wygenerowanie księgowań
g. Automatyczne księgowanie prowizji do wypłaty raz w miesiącu dla każdego sprzedawcy
h. Możliwość generowania raportów dotyczących wypłaconych / naliczonych prowizji za wybrany okres w podziale na sprzedawców, dealerów, region etc
i. Automatyczne generowanie PIT na koniec roku kalendarzowego, elektroniczna wysyłka PIT do Urzędu Skarbowego.
j. Archiwizowanie wygenrowanych PITów (dane i PDF)

3. komunikacja ze sprzedawcą

a. Aktualizowane na bieżąco dane o prowizjach. Sprzedawca może się zalogować i zobaczyć stan prowizji w podziale na kontrakty i status prowizji (naliczona, zatwierdzona, wypłacona) oraz statystyki (np. wysokość prowizji w przeszłości w porównaniu z bieżącym miesiącem, porównanie ze średnią). Kierownik strefy może mieć podgląd bieżących danych podległych mu sprzedawców (zagregowany lub szczegółowy).
b. Zapisy do konkursów (krótkotrwałe dodatkowe prowizje za sprzedaż określonych towarów / usług). Podgląd prowizji naliczonych w konkursie.
c. Weryfikacja danych adresowych na potrzeby PIT lub wypłat prowizji (numer konta). Weryfikacja danych z możliwością automatycznego blokowania wypłat bieżącej prowizji w przypadku braku potwierdzenia danych.
d. Możliwość rozbudowy do portalu informacyjnego dla sprzedawców zawierającego szczegółowe dane lub instrukcje sprzedażowe, które dostępne będą tylko dla wybranych osób (po zalogowaniu się).

System wykonany jest w technologii Angular i bazuje będzie na Microsoft SQL Serverze. Do prawidłowego działania naszego systemu niezbędne będzie oprogramowanie: MS SQL Server w wersji 2008 R2 lub 2012, IIS w wersji 7.5 lub 8.0. Interface dla użytkowników dostępny jest przez przeglądarkę internetową. Interface systemu Xares jest w pełni responsywny, możliwa jest praca w systemie zarówno na przeglądarkach w stacjonarnych urządzeniach jak i mobilnych (smartfony, tablety).


Andvari

Automatyczne rozliczanie

System automatycznie rozlicza prowizje, wylicza podatki i składki ZUS oraz księguje w systemach księgowych.

Przejrzystość

Prezentacja wielu typów prowizji w prosty sposób, agregacja danych, raporty.

Podział zadań

System dzieli zadania zarządzania prowizjami pomiędzy dział marketingu / sprzedaży, księgowości i HR.

Nowoczesna technologia

Cały system wykonany jest w technologii Angular i oparty o SQL Server.