Black Box - budżetowanie

System Black Box jest systemem umożliwiającym tworzenie forecastowania budżetów oraz nadzorowania wykonania, w szczególności umożliwia:

• Tworzenie wielopoziomowych scenariuszy budżetowych
• Tworzenie prognoz
• Weryfikację realizacji budżetu / aktualizacja
• Tworzenie symulacji budżetowych
• Porównywanie scenariuszy budżetowych na dowolnym poziomie szczegółowości i okresie
• Rachunek wyników, P&L, NPV etc.
• Prognozowanie zmiennych i parametrów na podstawie danych historycznych
• Definiowanie zmiennych na każdym z poziomów budżetu


Działanie systemu opiera się na analizie danych historycznych i tworzeniu prognoz na podstawie zadanych parametrów. Działanie systemu jest dwustopniowe:
1. badanie obecne produkcji i wyliczanie na jej podstawie przepływów w przyszłości (run off), przykładowo jest analiza obecnie udzielonych kredytów i analiza ich spłacalności na podstawie bieżących harmonogramów z uwzględnieniem opóźnień w spłatach oraz współczynnika niespłacalności
2. tworzenie, na podstawie danych historycznych oraz zadanych parametrów, przyszłej produkcji i przewidywania przepływów. Odwołując się do przykładu z punktu 1, szacujemy liczbę nowo udzielonych kredytów w różnych grupach produktowych i ich harmonogramy (przewidywany przyszły run off).
Dodatkowo do wyliczeń włączamy moduły związane z ryzykiem, moduły funding (forecast kosztów finansowania), moduły accounting.


Pierwsze próby wykazały zgodność naszego prognozowania na poziomie 98 %, przy odpowiedniej parametryzacji systemu.


Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasze rozwiązanie.

Black Box - budżetowanie

Czarna skrzynka

Przelicza dane historyczne, forecastuje dane w przyszłości.

Parametryzacja

Duża ilość opcji do ustawienia przeliczeń.

Dokładność

Dzięki analizie danych historycznych i przewidywaniom uzyskujemy dokładne dane dotyczące przyszłych budżetów.

Raporty

Raporty z wynikami przeliczeń, nadzorowanie wykonania budżetu, budżetowanie na rok i na jego części.